Blog

Op weg naar een Woonzorgvisie

Sinds de herziening van de Woningwet in 2015 maken gemeenten en Woningcorporaties afspraken met elkaar omtrent de woningvoorraad. Deze zogenaamde Prestatieafspraken leggen vast wat er in een bepaalde gemeente nodig is als het gaat om betaalbaarheid, duurzaamheid en zorg. Woningcorporaties en gemeenten hebben hierin hun eigen taken en verantwoordelijkheden en werken samen aan een gemeenschappelijk…

Wonen leer je in een huis.

Een huis geeft de rust, privacy en veiligheid die nodig is voor een gezond leven. Het geeft je eigenwaarde terug. Zwemmen leer je in het water. Wonen leer je in een huis. – Michelle van Tongerloo (huisarts, Rotterdam) De Correspondent 12-09-’20 Michelle van Tongerloo werkt als huisarts voor dak- en thuislozen en pleit in haar…


Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.